[SỰ KIỆN] TRUNG THU CASH PROMOTION PART 2

13/09
 
I. Cash Promotion:
 
- Khuyến mãi giá trị nạp cash 100%
 
Nạp cash có giá trị từ 200.000 trở lên đều sẽ nhận được các phần quà tương ứng như sau:
 
 
II. Newbie Promotion:
- Các bạn newbie khi tham gia server sẽ nhận được Giftcode như sau:
 
1. Giftcode Newbie hỗ trợ cấp độ và một số những vật phẩm thời hạn đi kèm:
Effector Pocket: 5
Potion of Experience (2.000.000.000): 3
Potion of Honor (20.000.000): 1
G-Opening Weapon (7 ngày): 1
Full bộ trang sức Agent Yul - 7 ngày): 1
Astral Bike Card - Type: Blue +15 (7 ngày): 1
Pet Untrain Kit – Optional: 10
Force Core (Ultimate): 10
Odd Circle: 500
Megaphone: 500
HP Potion (Lv. 4): 999
MP Potion (Lv. 4): 999
Holy Water of Traveler (30 min): 500
Holy Water of Critical Strike (30 min) : 500
Holy Water of Fighter (30 min): 500
Holy Water of Sage (30 min) : 500
GM's Blessing (Lv. 4) Holy Water: 500
Fury Potion (LV.4): 500
Protection of Veradrix: 500
Vé vào mật động các loại từ Map Part đến Holly Windmill: 5 map mỗi loại
2. Giftcode nhận ngay set đồ newbie +15 (14 ngày) khi các bạn tham gia một Guild trong game:
 
                                
 
3. Các bạn sẽ được nâng cấp Class Rank 18 mà không cần phải làm nhiệm vụ ngay khi nhắn tin cho Fanpage
 
4. NEWBIE STARTER SET - lần nạp đầu tiên có giá trị từ 200.000 trở lên các bạn sẽ nhận được gói vật phẩm tân thủ như:
G-Opening Weapon (30 ngày)
Astral Bike Card - Type: RW3 +20 (30 ngày)
CABAL Anniversary Ring (30 ngày)
Potion of Experience (2.000.000.000 EXP): 10
NHỮNG BẠN CÓ GIÁ TRỊ NẠP CASH CAO NHÁT TRONG THÁNG SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHẦN QUÀ NHƯ SAU:
 
  • TOP 1: SLOT EXTENDER (HIGHEST) + 1 SCROLL TÙY CHỌN + ARCHRIDIUM EPAULET HOẶC GM'S BLESSING BUFF LV.20
  • TOP 2: SLOT EXTENDER (HIGHEST)  +1 SCROLL TÙY CHỌN  + GM'S BLESSING BUFF LV.15
  • TOP3: 1 SCROLL TÙY CHỌN + PET LV.15 HOẶC GM'S BLESSING BUFF LV.10