[SỰ KIỆN] LET'S PARTY, MAKE YOUR OWN TEAM (PVP FREESTYLE & VIDEO TEAM MAKER)

25/07
 
TEAM VIDEO MAKER
 
1. Thời gian diễn ra: 25/07/2023 - 15/08/2023
 
2. Nội dung sự kiện:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, cùng đồng đội làm ra một thước phim thật hay và ý nghĩa nhất đế nhận những phần quà tập thể.
- Tất cả những video đăng ký đều sẽ được đăng trên Fanpage và điểm sẽ dựa trên tổng số lượt Like, Tim, Chia sẻ và Bình luận cụ thể như sau:
  • 1 Like/Tim = 1 điểm
  • 1 Chia sẻ = 3 điểm
  • 1 Bình luận = 3 điểm (Chỉ tính 1 bình luận/1 người)
3. Giải thưởng sự kiện: 
 
Giải 1:
GM's Blessing Buff (LV.3 - Cấp độ 5) - Thời hạn: 90 ngày - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
Pet LV.12  - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
Max 1 kỹ năng Effector hoặc Tăng 2 cấp độ VSoul tùy chọn - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
30.000 Cash - Phần thưởng chung
 
Giải 2:
GM's Blessing Buff (LV.3 - Cấp độ 4) - Thời hạn: 30 ngày - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
Pet LV.11  - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
Max 1 kỹ năng Effector hoặc Tăng 1 cấp độ VSoul tùy chọn - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
20.000 Cash - Phần thưởng chung
 
Giải 3:
GM's Blessing Buff (LV.3 - Cấp độ 3) - Thời hạn: 30 ngày - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
Pet LV.11  - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
Max 1 kỹ năng Effector hoặc Tăng 1 cấp độ VSoul tùy chọn - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
10.000 Cash - Phần thưởng chung
 
Giải khuyến khích:
Max 1 kỹ năng Effector hoặc Tăng 1 cấp độ VSoul tùy chọn - Dành cho mỗi thành viên trong danh sách 
5.000 Cash - Phần thưởng chung
 
Giải tham gia:
Odd Circle: 200
Megaphone: 200
HP Potion (Lv. 4): 999
MP Potion (Lv. 4): 999
Holy Water of Traveler (30 min): 500
Holy Water of Critical Strike (30 min) : 500
Holy Water of Fighter (30 min): 500
Holy Water of Sage (30 min) : 500
GM's Blessing (Lv. 4) Holy Water: 500
Fury Potion (LV.4): 500
Protection of Veradrix: 500
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PVP FREESTYLE (SỰ KIỆN HÀNG TUẦN) 
 
1. Thời gian diễn ra: Từ 01/08/2023
 
2. Nội dung sự kiện:
 
- Bắt đầu từ tháng 8/2023, vào các ngày thứ 6, thứ 7, và Chủ Nhật sẽ diễn ra giải PVP Freestyle hàng tuần dành cho tất cả những bạn nào đam mê bộ môn đánh nhau và PK. Đặc biệt là theo team.
 
- Có 2 hình thức tham gia: 
  • PVP Freestyle theo team 5 vs 5
  • Hỗn chiến 18 bạn
2. Thể lệ tham gia:
 
- Đầu tiên, để đảm bảo tính công bằng, thì các bạn sẽ tham gia bằng chính tài khoản sự kiện mà được BQT cung cấp. Sẽ có tổng cộng 18 tài khoản, tương đương với mỗi bên 9 tài khoản thuộc 9 class nhân vật khác nhau.
 
- Thời gian đăng ký danh sách và class nhân vật sẽ từ thứ 2 cho đến thứ 4 hàng tuần. 
 
- Thời gian công bố và xếp cặp thi đấu sẽ được công bố vào Thứ 5 và Thứ 6. Hình thức công bố, cũng như phân chia tài khoản cho từng cặp sẽ diễn ra công khai trên Livestream để rõ ràng và minh bạch
 
- Đối với mỗi hạng mục giải PVP Freestyle, cần tối thiểu ít nhất 4 team đăng ký
 
- Đối với hình thức hỗn chiến 18 bạn, cần tối thiểu là 10 bạn đăng ký. Và đây là đăng ký theo tư cách tham gia cá nhân, vì thế có thể đăng ký một mình
 
3. Giải thưởng tham gia: 
 
Giải 1 dành cho PVP Freestyle theo Team: 
Danh hiệu Legendary PVP  Team - 7 ngày
Devil's Amulet - 7 ngày
Giải 2 dành cho PVP Freestyle theo Team:
Happy Birthday Ring - 3 ngày
 
 
 
Giải 1 dành cho PVP hỗn chiến cá nhân: 
Danh hiệu The Surrender - 7 ngày
Devil's Amulet (Resistance) - 7 ngày
Giải 2 dành cho PVP hỗn chiến cá nhân:
Devil's Amulet (Resistance) - 3 ngày
 
 
Giải tham gia dành cho tất cả các cá nhân và tập thể:
 Effector Pocket: 1
Wing's Essence: 1
Dungeon's Token: 1
VSoul Cube: 1
Soul Core Upgrade: 2
Diamond: 5
Pet Untrain Kit (Optional) : 2