[SỰ KIỆN] TRUY TÌM KHO BÁU

25/07
 
1. Thời gian diễn ra sự kiện: 23/07/2023 - 01/09/2023
 
2. Nội dung sự kiện:
 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, 3 dạng vật phẩm kho báu sẽ được rải rác tại tất cả mọi nơi trên lục địa Nevareth (tất cả quái thuộc tất cả bản đồ và mật động). Tìm ra chúng để nhận được món quà vô cùng giá trị.
 
- Các vật phẩm "kho báu"  như sau:
  Festival Trophy
 Festival Coin
 Festival Token
- Người đạt được 3 vật phẩm kho báu trên trong thời gian sớm nhất sẽ nhận được:
Lựa chọn 1 trong các phần quà sau đây: Class Honor 22 hoặc 200 key merit hoặc Nâng cấp 1 Level Fusion Upgrade  hoặc Ring Tempus (Extra 1)
- Người đạt được 3 vật phẩm kho báu trên trong thời gian sớm thứ hai sẽ nhận được:
 
Lựa chọn 1 trong các phần quà sau đây: Class Honor 21 hoặc 100 key merit hoặc Nâng cấp 1 VSoul  hoặc Ring Tempus
 
- Người đạt được 3 vật phẩm kho báu trên trong thời gian sớm thứ ba sẽ nhận được:
 
Lựa chọn 1 trong các phần quà sau đây: Ring Tempus hoặc Astral Bike Card - Type: RW3 (2 slot) hoặc Nâng cấp 2 cấp độ kỹ năng Wing tự chọn