[SỰ KIỆN] WORDS FESTIVAL - SĂN CHỮ ĐỔI QUÀ

25/07
 
[SỰ KIỆN] WORDS FESTIVAL - SĂN CHỮ ĐỔI QUÀ
 
1. Thời gian diễn ra sự kiện: 22/07/2023 - 30/08/2023
 
2. Nội dung sự kiện:
 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, săn tìm các chữ cái đẹp ghép lại và đổi những vật phẩm tại NPC Yul Girl, bản đồ Bloody Ice
 
- Có tổng cộng các chữ cái như sau:
Event Font "V": rơi tại boss cuối các mật động, và khi khui Festival Box
Event Font "S": rơi tại quái ở bản đồ Forgotten Ruin & các mật động từ 120 trở lên
Event Font "O": rơi tại quái ở bản đồMutant Forest & các mật động từ 120 trở lên
Event Font "U": rơi tại quái bản đồ Pontus Ferrum & các mật động từ 120 trở lên
Event Font "L": rơi tại quái bản đồ Porta Inferno & các mật động từ 120 trở lên
- Danh sách các vật phẩm sẽ được đổi tại NPC Yul Girl, bản đồ Bloody Ice (Cập nhật shop vào: 28/07/2023)
 
 
- Danh sách các vật phẩm khui ra trong Festival Box (Cập nhật shop vào: 28/07/2023)