CASH PROMOTION THÁNG 7/2023

03/07
 
1. Khuyến mãi nạp 100% giá trị Cash từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 10/07/2023
 
2. Đối với các bạn tân thủ - với lần nạp đầu tiên có giá trị từ 200.000 trở lên các bạn sẽ nhận được gói vật phẩm tân thủ như sau:
 
G-Opening Weapon (30 ngày)
Astral Bike Card - Type: RW3 +20 (30 ngày)
CABAL Anniversary Ring (30 ngày)
Potion of Experience (2.000.000.000 EXP): 10
 
3. Nạp cash có giá trị từ 200.000 trở lên đều sẽ nhận được các phần quà tương ứng như sau:
 
 
Đối với phần quà là các Formula Card 050, 075, 095, và 110. Nếu các bạn không lấy, sẽ được quy đổi lại thành WEXP, và bằng 50% giá trị khi mua Formula Card đó tại NPC Chloe Craft Shop
CabalViet Ticket là vật phẩm dùng để trao đổi Lính Đánh Thuê Arionell (Unique) hoặc Rin (Unique) hoặc Yuan (Unique) hoặc Potion of Courage (5.000 WEXP)
Các bạn đối tại NPC Yul Girl, bản đồ Bloody Ice mục "Exchange Shop - Bundle Core Bind
DANH SÁCH VẬT PHẨM NGẪU NHIÊN KHI KHUI BIG SURPRISE BAG
 
 
 
CHỈ SỐ GM BLESSING BUFF (LV.3)
 
 
 
CHỈ SỐ G-Opening Weapon dành cho Newbie
 
 
CHỈ SỐ LÍNH ĐÁNH THUÊ YUAN (UNIQUE)
 
CHỈ SỐ LÍNH ĐÁNH THUÊ RIN (UNIQUE)
 
NHỮNG BẠN CÓ GIÁ TRỊ NẠP CASH CAO NHÁT TRONG THÁNG SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHẦN QUÀ NHƯ SAU:
 
  • TOP 1: SLOT EXTENDER (HIGHEST) + 1 SCROLL TÙY CHỌN + GM BLESSING BUFF (LV3, CẤP ĐỘ 20)
  • TOP 2: SLOT EXTENDER (HIGHEST)  +1 SCROLL TÙY CHỌN + GM BLESSING BUFF (LV3, CẤP ĐỘ 10)
  • TOP3: PET LV.15 + GM BLESSING BUFF (LV3, CẤP ĐỘ 5)
Nếu như không sử dụng Slot Extender (Highest) trong quà tặng, có thể đổi thành 2 Slot Extender (High)