• Status:

    Online
  • Server Time:

CHRISTMAS EVER SALE OFF 12.12

10/12
 
CHRISTMAS EVER SALE OFF 12.12 
 
1. Thời gian diễn ra: 10/12/2022 - 15/12/2022
 
2. Nội dung sự kiện:
 
- Khuyến mãi 100% giá trị nạp cash & tặng thêm 20.000 khi nạp từ 1.500.000 trở lên 
 
- Khi nạp cash ngoài những khuyến mãi trước, các bạn sẽ có thêm ưu đãi như sau:
  • Giá trị từ 500.000 trở lên các bạn sẽ được nâng cấp ngay 1 cấp kỹ năng VSoul bất kỳ hoặc 10 điểm nhân vật
  • Giá trị từ 700.000 trở lên các bạn sẽ được nâng cấp ngay 1 cấp kỹ năng Wing bất kỳ hoặc 10 điểm nhân vật
  • Giá trị từ 1.000.000 trở lên các bạn sẽ được nâng cấp ngay 20 điểm nhân vật hoặc 1 level kỹ năng Master
  • Giá trị từ 2.000.000 trở lên các bạn sẽ được tặng ngay 1 Slot Extender (High)
  • Giá trị từ 12.000.000 trở lên các bạn sẽ được tặng ngay 1 Slot Extender (Highest) 
- Và, nạp cash trị giá từ 300.000 trở lên. Các bạn sẽ nhận được Giftcode như sau:
1. Comeback Weapon (30 ngày)
2. Merit's Contribute Key: 100
3. Effector Core (Piece): 10
4. Potion of Honor (100.000.000): 1
5. Minesta Chaos Belt of Guardian +15 (30 ngày): 1