• Status:

    Online
  • Server Time:

CABALVIET.NET: SỰ KIỆN MASTER OF BAHAMUT DRAGON

02/12
 
MASTER OF BAHAMUT DRAGON
  • Thời gian diễn ra: 01/12/2022 - 01/02/2023
  • Nội dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn sẽ có cơ hội thử sức nâng cấp siêu xe Astral Beast Card - Bahamut Dragon để có thể trở thành một trong những chủ nhân sở hữu chiếc xe này vĩnh viễn.
  • Cách thức tham gia:
- Trong thời gian của sự kiện, Astral Beast Card - Bahamut Dragon +0 sẽ được bán trong NPC Shop với giá là 500.000.000 Alz hoặc 10.000 Ecoin để các bạn có thể bắt đầu hành trình chinh phục chiếc xe này.
 
- Để sở hữu chiếc xe này vĩnh viễn, các bạn cần thiết phải nâng cấp nó lên Astral Beast Card - Bahamut Dragon +20. Sau khi sự kiện kết thúc, toàn bộ những chiếc xe dưới +20 sẽ bị XÓA BỎ, chỉ chừa lại xe +20.
 
- Ngoài ra, vì một trong những nguyên liệu để nâng cấp chiếc xe này là Diamond. Chính vì vậy, trong thời gian sự kiện, Diamond cũng sẽ được bán ở NPC với giá 2.500.000 Alz/1 viên hoặc 50 ecoin.
  • Phần thưởng sự kiện:
- Astral Beast Card - Bahamut Dragon +20 vĩnh viễn & Happy Birthday Ring (Vĩnh viễn) dành cho 3 bạn nâng cấp thành công Astral Beast Card - Bahamut Dragon lên 20 đầu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện.
 
- Astral Beast Card - Bahamut Dragon +0 vĩnh viễn dành cho 3 người sở hữu Astral Beast Card - Bahamut Dragon cao nhất (từ +15 trở lên).
 
- Astral Beast Card - Bahamut Dragon +20 (30 ngày), dành cho những bạn nào có tham gia sự kiện này.