• Status:

    Online
  • Server Time:

CABALVIET.NET: MISSION WAR EVENT - HOLIDAY EDITION

29/11
 
MISSION WAR EVENT - HOLIDAY EDITION
  • Thời gian diễn ra:
Tuần 1: 28/11/2022 đến 04/12/2022
Tuần 2: 05/12/2022 đến 11/12/2022
Tuần 3: 12/12/2022 đến 18/12/2022
Tuần 4: 19/12/2022 đến 25/12/2022
Tuần 5: 26/12/2022 đến 01/01/2023
Tuần 6: 02/01/2023 đến 08/01/2023
Tuần 7: 09/01/2023 đến 15/01/2023
Tuần 8: 16/01/2023 đến 22/01/2023
  • Nội dung chi tiết:
- Thời gian Nation War cố định: 11:00 - 20:30 - 22:30 và một số trận bất ngờ khác.
 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sau mỗi tuần, tham gia Nation War (Chiến Trường Quốc Gia) theo yêu cầu để nhận được các phần quà giá trị như sau:
 
Tổng số trận tham gia là 5 trận Mission War: 5.000 WEXP
Tổng số trận tham gia là 10 trận Mission War:1 Safe Charm bất kỳ hoặc 5 điểm nhân vật
Tổng số trận tham gia là 15 trận Mission War: 1 Safe Carnelian hoặc hoặc 5 điểm nhân vật
Tổng số trận tham gia là 20 trận Mission War: 1 Safe Earrings bất kỳ hoặc 5 điểm nhân vật
Tham gia đầy đủ các trận trong tuần: Nâng cấp 1 level kỹ năng VSoul bất kỳ.
  • Phần thưởng tổng kết:
- Tổng số trận tham gia từ Tuần 1 đến Tuần 4 trên 45 trận, có số thời gian trong trận từ 20 phút thời gian trở lên và tham gia tối thiểu 15 trận/1 tuần: Armor Option Scroll (High) hoặc Weapon Option Scroll (High) hoặc ACSY Option Scroll bất kỳ (High) - không khóa HOẶC 100 điểm nhân vật
 
- Tổng số trận Nation War tham gia trong tuần 1-8 từ 100 trận trở lên, có số thời gian trong trận từ 20 phút thời gian trở lên và tham gia tối thiểu 15 trận/1 tuần: Armor Option Scroll (Highest) hoặc Weapon Option Scroll (Highest) hoặc ACSY Option Scroll bất kỳ (Highest) - không khóa HOẶC 100 điểm nhân vật
TOP 1 mỗi Quốc Gia sẽ nhận được: Pet - Legacy Guardian (L) - LV.17 & & Astral Bike Card RS4 hoặc Astral Bike Card RW4 2 Slot +0
TOP 1 class của mỗi Quốc Gia sẽ nhận được: Max kỹ năng General của Class đó
TOP 2 mỗi Quốc Gia sẽ nhận được: Pet - Legacy Guardian (M) - LV.15 & 50 điểm nhân vật
TOP 3 mỗi Quốc Gia sẽ nhận được: Pet - Legacy Guardian (S) - LV.13 & 50 điểm nhân vật
Lưu ý:
- Trong thời gian tham gia sự kiện, chuyền Quốc Gia sẽ bị mất hết kết quả lưu trước đó
- Cách thức tính top trong sự kiện:
  1. Hệ thống sẽ tính từ số trận trước, sau đó sẽ đến thời gian tham gia trong trận, và cuối cùng là điểm các bạn kiếm được trong trận đó.
  2. Để có thể đạt giải top, các bạn bắt buộc phải tham gia từ 90% tổng số trận trong sự kiện
  3. Điểm nhân vật là điểm khi các bạn thăng cấp nhân vật nhận được, dùng để cộng vào STR, INT & DEX