• Status:

    Online
  • Server Time:

CABALVIET.NET: CHRISTMAS NIGHTS 2022

29/11
 
CHRISTMAS NIGHTS 2022 
 
  • Thời gian diễn ra: 24/11/2022 - 02/01/2023
  • Nội dung diễn ra:
- Mùa Giáng Sinh đã đến với lục địa Nevareth, trong thời gian này, các Single Snowman - Couple Snowman và Bad Santa sẽ xuất hiện tại các bản đồ Bloody Ice & Undead Ground. Tiêu diệt chúng để đạt những danh hiệu danh giá và những phần quà giá trị dịp Giáng Sinh này.
 
  • Vật phẩm sự kiện:
- Green Socks & Shiny Blue Socks: dùng để trao đổi vật phẩm tại Yul Girl, thu thập được khi tiêu diệt Single Snowman & Couple Snowman
 
- Santa's Red Socks: khui ra ngẫu nhiên những phần quà cho Giáng Sinh & thu thập được khi tiêu diệt Bad Santa, Single Snowman & Couple Snowman.
 
- Legendary Box - Premium Pet (List item giống Santa's Red Socks, chỉ khác là sẽ không có Christmas Present Box, HP & MP): khui ra ngẫu nhiên những phần quà cho Giáng Sinh & trao đổi tại Yul Girl bằng Green Socks và Shiny Blue Socks.
 
- Danh sách drop vật phẩm Bad Santa:
- Danh sách vật phẩm Santa's Red Socks:
  • Danh hiệu săn boss & Phần thưởng sự kiện:
- Khi tiêu diệt Bad Santa, Single Snowman & Couple Snowman đủ số lượng yêu cầu các bạn sẽ nhận được danh hiệu.
 
- Và với từng boss khác nhau, sẽ có những mốc danh hiệu khác nhau, như sau:
+ Single Snowman: 300 - 2000 - 5000
+ Couple Snowman: 150 - 1000 - 2500
+ Bad Santa: 30 - 200 - 500
 
- Sau khi kết thúc sự kiện, khi các bạn đạt danh hiệu sẽ nhận được những món quà tương ứng.
 
*Lưu ý: Với mỗi loại danh hiệu tiêu diệt boss event, các bạn chỉ nhận phần thưởng của danh hiệu cao nhất mà nhân vật đạt được.
 
+ Tiêu diệt 300 Single Snowman: 20 điểm nhân vật
+ Tiêu diệt 2000 Single Snowman: 30 điểm nhân vật
+ Tiêu diệt 5000 Single Snowman: 40 điểm nhân vật
 
+ Tiêu diệt 150 Couple Snowman: 20 điểm nhân vật
+ Tiêu diệt 1000 Couple Snowman: 30 điểm nhân vật
+ Tiêu diệt 2500 Couple Snowman: 40 điểm nhân vật
 
+ Tiêu diệt 30 Bad Santa: 20 điểm nhân vật
+ Tiêu diệt 200 Bad Santa: 30 điểm nhân vật
+ Tiêu diệt 500 Bad Santa: 40 điểm nhân vật
 
+ Đạt toàn bộ danh hiệu tiêu diệt Single Snowman - Couple Snowman và Bad Santa ở mốc cao nhất: Pet - Santa (LV.15) & 200 điểm nhân vật