• Status:

    Online
  • Server Time:

CABALVIET.NET: BLACK SUNDAY & FLASH SALE 30.11

27/11
 
 
CABALVIET.NET: BLACK SUNDAY & FLASH SALE 30.11
1. Nội dung chi tiết:
 
- Khuyến mãi 50% giá trị nạp cash
 
- Khi nạp cash ngoài những khuyến mãi trước, các bạn sẽ có thêm ưu đãi như sau:
  • Giá trị từ 200.000 trở lên các bạn sẽ được nâng cấp ngay 1 cấp kỹ năng Merit hoặc 10 điểm nhân vật
  • Giá trị từ 500.000 trở lên các bạn sẽ được nâng cấp ngay 1 cấp kỹ năng VSoul bất kỳ hoặc 10 điểm nhân vật
  • Giá trị từ 700.000 trở lên các bạn sẽ được nâng cấp ngay 1 cấp kỹ năng Wing bất kỳ hoặc 10 điểm nhân vật
  • Giá trị từ 1.000.000 trở lên các bạn sẽ được nâng cấp ngay 20 điểm nhân vật hoặc 1 level kỹ năng Master
- Ngoài ra, chương trình Pre-order cho Tháng 12 như sau: 
  • Các bạn sẽ được nhận KM 200% giá trị cash pre-order vào ngày 1/12/2022
  • Ngoài ra, các bạn còn sẽ được x2 điểm nhân vật ở mốc nạp tháng 12 khi pre-order trước.