• Status:

    Online
  • Server Time:

NOVEMBER CASH PROMOTION (1.11.2022 - 1.12.2022)

01/11
ƯU ĐÃI NẠP CASH THÁNG 11/2022 (1/11/2022 - 1/12/2022)
  • KHUYẾN MÃI 50% GIÁ TRỊ NẠP CASH từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 10/11/2022, đặc biệt riêng ngày 11/11/2022 - 12/11/2022 KHUYẾN MÃI 100% GIÁ TRỊ NẠP CASH. 
  • Tiếp tục kéo dài sự kiện ECOIN SHOP (N SHOP INGAME) giảm 30-50% các vật phẩm cho đến hết 11/11/2022.
  • Ngoài ra, từ ngày 11/11/2022 đến 15/11/2022, bất kỳ ai nạp cash có giá trị từ 200.000 hoặc 500.000 trở lên sẽ nhận được ngay Giftcode có những phần quà như sau:
- Nhận ngay Giftcode khi nạp từ 200.000 trở lên như sau:
1 Critical Ring +5 - Epic Max (5 ngày)
20 Merit's Contribute Key
5 Soul Core Upgrade
1 VSoul Card - Tyrant
1 Mastery Medal
1 Potion of Courage (1.000 WEXP)
 
- Nhận ngay Giftcode khi nạp từ 500.000 trở lên như sau:
1 Amulet of Resist +5 - Epic Max (7 ngày)
20 Merit's Contribute Key
5 Soul Core Upgrade
2 Effector Pocket
1 VSoul Card - Drei Frame 
1 Mastery Medal
1 Potion of Courage (2.000 WEXP)
 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp cash theo từng giá trị sẽ nhận những phần quà như sau:
 
 
 
- Top 1-10 người có giá trị nạp cao nhất trong tháng sẽ nhận được những phần quà như sau:
TOP 1: 
Nâng cấp Bike lên Bike QW7
Nâng cấp 1 kỹ năng OVL bất kỳ max
Essence Rune - Critical rate
Potion of Courage (120.000)
 
TOP 2:
Nâng cấp Bike lên PW5 
Nâng 2 cấp Fusion Upgrade 
Potion of Courage (100.000)
 
TOP 3:
PET LV.13 
Nâng 1 cấp Fusion Upgrade 
Potion of Courage (70.000)
 
TOP 4-10:
(Có tổng nạp trong tháng tối thiểu là 6.000.000)
30.000 WEXP 
Scroll Armor/Weapon Option (Highest), số lượng: 1