• Status:

    Online
  • Server Time:

LINK DOWNLOAD CABALVIET

27/07
 
Link download tại đây: (*Các bạn chỉ cần chọn tải 1 trong các link)
 
Link 1: https://drive.google.com/u/2/uc?id=1VS9eczD8zX8R695UfxSVBlMON5TQ6PE8&export=download

Link 2: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1fENeuASfowOTXlXxbgDst3T_x5I5Rpy5&export=download

Link 3: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1ZdnjWgsYqjX3E4Q8OshqSwzmt-kqooxI&export=download

Link 4: https://drive.google.com/u/5/uc?id=1dNcDeF6TIlok22_PjtGvDyxFB3NbnZgW&export=download
 
Link 5: https://drive.google.com/u/1/uc?id=1tp0GKy5N3XAOXpvh7l0xBjVA08ttYIa4&export=download
 
Link 6: https://drive.google.com/u/3/uc?id=1YuRYWVv1I3jXwYRAF8-8jRL35q9-wSwz&export=download
 
Hướng dẫn cài đặt:
 
 
Ngoài ra, nếu cài đặt bằng file SETUP không được, xóa thư mục và giải nén lại, sau đó hãy mở file PASS_GIAI_NEN và làm theo hướng dẫn