• Status:

  Online
 • Server Time:

WARRIOR

Sử dụng đại kiếm để kết liễu mạng sống kẻ địch

Map: Bloody Ice

 • Trang bị: Armor Set
 • Vũ khí: Greatsword, Daikatana
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Greatsword: STR 9, INT 1, DEX 2
  • Daikatana: STR 8, INT 1, DEX 3

WIZARD

Pháp sư với bùa chú làm tê liệt kẻ thù

Map: Desert Scream

 • Trang bị: Martial Set
 • Vũ khí: Orb
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Orb: STR 2, INT 9, DEX 2

BLADER

Lính đánh thuê tấn công kẻ thù bằng song kiếm

Map: Desert Scream

 • Trang bị: Martial Set
 • Vũ khí: Blade, Katana
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Blade: STR 5, INT 1, DEX 6
  • Katana: STR 6, INT 1, DEX 5

FORCE ARCHER

Kỹ năng tấn công tầm xa với độ chính xác cao

Map: Green Despair

 • Trang bị: Battle Set
 • Vũ khí: Crystal
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Crystal: STR 2, INT 6, DEX 4

FORCE BLADER

Sát thủ lấy mạng kẻ thù bằng thanh kiếm bị nguyền rủa

Map: Green Despair

 • Trang bị: Armor Set
 • Vũ khí: Katana & Orb
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Katana & Orb: STR 4, INT 4, DEX 4

FORCE SHIELDER

Chiến binh sử dụng tấm khiên Chaos

Map: Bloody Ice

 • Trang bị: Armor Set
 • Vũ khí: Blade & Crystal
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Blade & Crystal: STR 5, INT 4, DEX 3

FORCE GUNNER

Vũ khí chiến đấu là súng trường

Map: Green Despair

 • Trang bị: Battle Set
 • Vũ khí: Orb
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Orb: STR , INT , DEX

GLADIATOR

Đấu sĩ với sức mạnh vượt trội

Map: Bloody Ice

 • Trang bị: Armor Set
 • Vũ khí: Chakram
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Chakram: STR 7, INT 1, DEX 4

DARK MAGE

Bậc thầy của ma thuật hắc ám

Map: Desert Scream

 • Trang bị: Martial Set
 • Vũ khí: Orb
 • Gợi ý chỉ số nhân vật:
  • Orb: STR , INT , DEX