[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN TRUNG THU 2021

19/09
 
SỰ KIỆN 1: MOON CAKE ITEM COLLECT EVENT
 
Thời gian diễn ra: 20/09/2021 đến hết ngày 07/10/2021
 
Nội dung:
 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thu thập các loại bánh Trung Thu thông qua boss sự kiện tại bản đồ Bloody Ice và trong các mật động để có thể trao đổi Moon Box (Moonlight) ngẫu nhiên khui ra những phần quà giá trị:
 
  • Mooncake (Greenbean): Tower of Undead B1F, Siena Crest B1F, Forgotten Temple B1F, Forgotten Temple B2F, Maquinas Outpost, Tower of Undead B3F, Awkened Forgotten Temple B2F, Awakened Lost Island, Abandoned City, Holly Windmill.
  • Mooncake (Redbean): Tower of Undead B1F (thấp), Siena Crest B1F (thấp), Forgotten Temple B1F, Forgotten Temple B2F, Maquinas Outpost, Tower of Undead B3F, Awkened Forgotten Temple B2F, Awakened Lost Island, Abandoned City, Holly Windmill.
  • Mooncake (Mixed): Moon Box (Moonlight), Rainbow Lion, và boss cuối các mật động: Tower of Undead B3F, Awkened Forgotten Temple B2F, Awakened Lost Island, Abandoned City, Holly Windmill.
  • Moonbox (Moonlight): đổi từ Yul Girl (sau 24h kể từ khi bắt đầu rơi vật phẩm sẽ cập nhật Shop Event, và không cần bảo trì), Rainbow Lion, và boss cuối các mật động: Tower of Undead B3F, Awkened Forgotten Temple B2F, Awakened Lost Island, Abandoned City, Holly Windmill.
- Danh sách vật phẩm khui ra từ Moon Box (Moonlight): Updating hoặc các bạn có thể xem tại Fanpage của chúng tôi.
 
- Ngoài ra, các bạn có thể thu thập Mooncake (Mixed) và 2 loại bánh trung thu khác để trao đổi một số vật phẩm cần thiết như:
  • Rune II các loại
  • Box Safe Charm
  • Amulet of Pain +6
  • Merit Scroll Upgrade
  • Và một số vật phẩm khác.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SỰ KIỆN 2: WEXP BOOSTER NATION WAR
 
Thời gian diễn ra: 20/09/2021 đến hết ngày 07/10/2021
 
Nội dung:
 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, WEXP khi tham gia Nation War sẽ được tăng, ngoài ra, khi quy đổi Honor bằng WEXP tại NPC tại bản đồ Port Lux các bạn cũng sẽ được tăng 30% Honor. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
SỰ KIỆN 3: HUNTING MONSTER EVENT
 
Thời gian diễn ra: 20/09/2021 đến hết ngày 07/10/2021
 
Nội dung:
 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu diệt các Boss Field (có đánh dấu trên bản đồ M) tại các bản đồ từ Port Lux trở lên tại Channel 9 (War) có thể nhặt được Monster's Essence và các loại vật phẩm giá trị khác.
 
- Thu thập Monster's Essence sẽ có thể quy đổi được một số vật phẩm giá trị trong tuần sau. 
 
- Danh sách vật phẩm rơi ra khi tiêu diệt các Boss Field: Updating hoặc các bạn có thể tham khảo tại Fanpage.