[SỰ KIỆN] ƯU ĐÃI THÁNG 9/2021 (SEPTEMBER PROMOTION)

01/09
Thời gian diễn ra: 01/09/2021 - 30/10/2021
 
Nội dung:
 
- Ra mắt hệ thống Battle Pass trong tháng 9 này
 
- Khuyến mãi nạp Cash 100% (kể từ 01/09/2021 đến hết ngày 10/09/2021), và 50% (từ 11/09/2021 đến 20/09/2021). Ngoài ra, các bạn còn sẽ được nhận quà khi nạp như sau:
 
*Lưu ý: Các mốc quà tặng sẽ tương ứng với giá trị nạp tiền của các bạn vào thời điểm nạp, và không có cộng dồn nếu bạn đã nhận quà vào lần đó. Ví dụ bạn nạp 500.000, bạn sẽ nhận được quà mốc quà từ 100.000 đến 500.000 (4 Giftcode), lần tiếp theo bạn nạp 500.000 sẽ nhận quà mốc kế tiếp là mốc 1.000.000 và tương tự như vậy khi nạp các mốc tiếp theo.
 
>> MỐC NẠP ĐƯỢC TÍNH CỘNG DỒN TRONG THÁNG <<

 Nạp từ 100.000 trở lên các bạn sẽ nhận được:
1 Effector Core (Piece)
1 Pet Untrain Kit - Optional
1 Merit Scroll Upgrade
1 Happy Birthday Ring (3 ngày)
1 Option Scroll Cube (EOD B3F)
Potion of Courage (500 WEXP)
 
Nạp từ 200.000 trở lên các bạn sẽ nhận được:
1 Effector Core (Piece)
1 Pet Untrain Kit - Optional
1 Merit Scroll Upgrade
1 Option Scroll Cube (EOD B3F)
1 Agent Yul's Bracelet (3 ngày)
Potion of Courage (500 WEXP)
 
Nạp từ 500.000 trở lên các bạn sẽ nhận được:
2 Effector Core (Piece)
2 Pet Untrain Kit - Optional
2 Merit Scroll Upgrade
5 Chaos Core Bundle
Potion of Courage (1.000 WEXP)
 
Nạp từ 1.000.000 trở lên các bạn sẽ nhận được:
5 Effector Core (Piece)
10 Pet Untrain Kit - Optional
5 Merit Scroll Upgrade
7 Divine Stone Bundle
7 Chaos Core Bundle
Potion of Courage (5.000 WEXP)
Trang phục vũ khí hoặc cánh vĩnh viễn 

Nạp từ 2.000.000 trở lên các bạn sẽ nhận được:
5 Effector Core (Piece)
1 Mastery's Medal
10 Merit Scroll Upgrade
1 Happy Birthday Ring (5 ngày)
10 Option Scroll Cube (EOD B3F)
20 Divine Stone Bundle
20 Chaos Core Bundle
Potion of Courage (5.000 WEXP)
1 Armor/Weapon Scroll High option bất kỳ hoặc 2 Armor/Weapon Scroll Medium option bất kỳ
 
Nạp từ 3.000.000 trở lên các bạn sẽ nhận được:
5 Effector Core (Piece)
1 Mastery's Medal
10 Merit Scroll Upgrade
20 Divine Stone Bundle
20 Chaos Core Bundle
Potion of Courage (7.000 WEXP)
1 Slot Extender (High)
 
Nạp từ 4.000.000 trở lên các bạn sẽ nhận được:
5 Effector Core (Piece)
1 Mastery's Medal
10 Merit Scroll Upgrade
30 Divine Core Upgrade Bundle
30 Chaos Core Upgrade Bundle
Potion of Courage (10.000 WEXP)
1 Armor/Weapon Scroll High option bất kỳ hoặc 2 Armor/Weapon Scroll Medium option bất kỳ
1 Happy Birthday Ring (5 ngày)

Nạp từ 6.000.000 trở lên các bạn sẽ nhận được:
1 Happy Birthday Ring (5 ngày)
5 Effector Core (Piece)
1 Mastery's Medal
10 Merit Scroll Upgrade
30 Divine Core Upgrade Bundle
30 Chaos Core Upgrade Bundle
Potion of Courage (10.000 WEXP)
1 Armor/Weapon Scroll Highest option bất kỳ hoặc 2 Armor/Weapon Scroll High option bất kỳ
1 Slot Extender (High)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ngoài ra, sau khi kết thúc sự kiện, TOP 3 Donator có mức nạp cao nhất sẽ nhận được những phần quà riêng biệt như sau:

TOP 1: Tự chọn 1 trong 3 loại xe sau: Astral Bike Card: RW4 hoặc  Astral Bike Card: RS4 hoặc Astral Bike Card: PW5 + 1 Slot Extender (Highest) + 150.000 WEXP 

TOP 2: Slot Extender (Highest) hoặc 1 Pet tự chọn (LV.14) + 100.000 WEXP
 
TOP 3: 1 Pet tự chọn LV.13 + 50.000 WEXP